Elke week is er planningoverleg daarin worden de werk planningen van de diversen aannemers besproken.

Het is zaak de planning zo te maken dat de asfaltploegen en de centrale zo optimaal mogelijk kunnen draaien.

Als de aannemers allemaal op dezelfde dag veel asfalt afnemen kan dit voor wachttijden zorgen, je kunt niet iedereen tegelijk voorzien van asfalt.

Het is ook zaak niet te veel verschillende asfaltmengsels per dag te hebben daar gaat ook veel kostbare tijd mee verloren door omschakelingen.

Door overleg proberen we een optimale planning te maken.

Elke dag wordt er overleg gevoerd met de uitvoerders voor de volgende dag, hierin wordt besproken of de geplande hoeveelheid tonnen blijven staan.

Hoe laat ze de eerste vracht komen laden, het aantal vrachtauto's dat komt laden en hoe het werk die dag zal gaan verlopen.

Zo kunnen de mengers de dagplanning maken, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de asfaltsilo's

.Als aannemers pas in de middag beginnen met de 2e partij wordt deze partij asfalt ook pas later gemaakt zodat de asfaltsilo's gebruikt kunnen wordenvoor andere aannemers die wel in de ochtend asfalt komen halen.

Overleg is daarom altijd nodig om optimaal te kunnen presteren.

 

 

Als eerst wordt door de mengers de installatie opgestart, er volgt dan een standaard opstartprocedure voor de installatie.

De menger houd in de commando ruimte nauwkeurig in de gaten of alles volgens procedure verloopt.

De menger voert tenslotte de gegevens van het te maken asfalt in.

Deze gegevens zijn o.a het soort mengsel (recept), de hoeveelheid tonnen en voor welke klant.

Tevens voert hij aanpassingen aan in het mengsel indien dit nodig is, door temperatuur en vochtigheidsgraad verschillen van de grondstoffen kunnen aanpassingen nodig zijn.

Gedurende het proces kunnen de waardes wel meerdere malen aangepast moeten worden.

De menger moet constant alles tijdens het proces in de gaten houden om direct te kunnen corrigeren.

In de loop van de dag hebben de mengers regelmatig contact met de uitvoerders over het verloop van het werk ter plaatse

Als de temperatuur in de trommel voldoende is worden de aanvoerbanden gestart.

De benodigde materialen zoals diversen soorten steenslag en zand komen gedoseerd op een lopende band terecht waarna het de mineralentrommel in gaat

De diversen soorten steenslag en zand op weg naar de mineralen trommel.

In deze grote trommel zitten schoepen, die er voor zorgen dat het materiaal als een gordijn neer valt.

Aan het eind van de trommel zit een grote brander.

De vlam komt zo als het ware tegen het gordijn van materiaal aan waardoor het materiaal optimaal opgewarmd tussen 140 en 180°C. afhankelijk van het type asfalt wat wordt geproduceerd.

Aan het eind van de trommel glijd het opgewarmde materiaal uit de trommel naar de warme ladder.

De warme ladder is een lange ketting met bakjes eraan die continu rond draait.

Het warme materiaal valt via de glijgoot in deze bakjes en die brengen het materiaal naar de hoger gelegen zeefinstallatie.

In de zeefinstallatie wordt het materiaal uitgezeefd in 5 fractie' s en dat materiaal wordt apart opgeslagen in de voorraadbunkers.

Vervolgens wordt de benodigde hoeveelheid van het uitgezeefd materiaal gelost in een speciale weegschaal waar de juiste hoeveelheid materiaal wordt afgewogen.

Daarna  wordt het materiaal vanuit de weegschaal gelost in de menger, vervolgens wordt er vulstof bitumen en eventuele toeslagstoffen toegevoegd.

De menger is te vergelijken met een betonmolen, deze mengt alle materialen samen tot het klare product asfalt.

Na een vooraf ingestelde tijd de grondstoffen gemengd te hebben wordt het klare product (asfalt) gelost in de ophaalbak.

De ophaalbak wordt vervolgens via staalkabels naar de bovenkant van de voorraadsilo's gebracht.

Daar zal het asfalt worden gelost in de juiste voorraadsilo

Tijdens het proces kunnen er indien gewenst diversen soorten toeslagstoffen worden toegediend.

Freesmateriaal wordt ook in vele mengsels toegepast, freesmateriaal is oud asfalt wat wordt hergebruikt dus gerecycled.

Freesmateriaal wordt als volgt toegevoegd.

Met de shovel worden de koud voorraadbunkers gevuld

Vanuit deze bunkers wordt het freesmateriaal gedoseerd op een lopende band gelost.

Boven deze transportband wordt door middel van een sterke magneet het eventuele ijzer wat in het freesmateriaal terecht is gekomen eruit gehaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

Via een bakjesladder (elevator) wordt het freesmateriaal naar de hoger gelegen PR trommel getransporteerd.
In deze PR trommel wordt het freesmateriaal verwarmd d.m.v hete lucht en wordt het vervolgens warm opgeslagen in de voorraadbunker, elk mengsel wordt afgewogen en toegevoegd aan het asfaltmengsel.

Nu is het asfalt klaar en kunnen de vrachtauto's komen laden.

De chauffeur zet zijn vrachtauto op de weegbrug en meldt voor welke werk / opdrachtgever hij komt laden.

Na het inwegen van de vrachtauto mag de chauffeur gaan laden onder de silo met het gewenste mengsel.

Vervolgens wordt de vrachtauto weer uitgewogen en na het verkrijgen van een weegbon met alle benodigde gegevens gaat de chauffeur op weg naar het werk.

ACOB Huissen 2017

Jan Hooyman